Marcel Meijs

Gemeentesecretaris Tilburg

Marcel J.M. Meijs is per 1 januari 2017 de nieuwe gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Tilburg. Meijs was hiervoor werkzaam als gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Enschede. Meijs werkte al vanaf 1989 in Enschede met een onderbreking van vier jaar in Limburg waar hij gemeentesecretaris was van de gemeente Geleen-Sittard. Meijs is tevens voorzitter van het Gemeentelijk Portfolio Overleg (GPO).

Alle publicaties van Marcel Meijs
  • Wat voor leiderschap is er nodig van de gemeentesecretaris in tijden van transitie? In het essay Uitvoering op z’n kop! gaat Marcel Meijs hierop in. Het essay is een eerste aanzet om met elkaar de uitvoering eens goed op te schudden. Platform O publiceert het voorwoord.   In het afgelopen decennium hebben zich maatschappelijke veranderingen voltrokken...
  • Omdat de koning het in de Troonrede van 2013 heeft uitgesproken weten we het allemaal en staat het ook vast. Is het werkelijkheid. Wij leven in een participatiesamenleving waarin inwoners op eigenkracht, of door interactie in hun netwerken, zelfredzaamheid opbouwen en onafhankelijk van de overheid invulling geven aan hun bestaan. Dat nog niet ieder burger...