Marjolein Quené

Historicus, bedrijfskundige & auteur

Marjolein Quené is historicus en bedrijfskundige en lid van het Algemeen Bestuur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Alle publicaties van Marjolein Quené
  • Dit is het derde artikel in een serie van drie artikelen over New Public Management (NPM) in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht aan de hand van de termen governance, synergie en assetmanagement. In dit laatste artikel gaat Marjolein Quené in op het principebesluit van de gemeente Amsterdam om de samenwerking tussen waterschap, Waternet en...
  • New Public Management bij waterschap AGV
    Dit is het tweede artikel in een serie van drie (lees hier artikel 1) over New Public Management (NPM) bij waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Aan de orde komen governance, synergie en assetmanagement. Engelse woorden verhullen soms waar het werkelijk om gaat. Bij synergie gaat het om doelmatigheid. Het streven naar doelmatigheid kan strijdig zijn...
  • New Public Management bij waterschap AGV
    New Public Management leek in theorie een veelbelovende managementleer, maar in de praktijk ontstaan problemen. Marjolein Quené, lid van het Algemeen Bestuur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht ziet dat het waterschap als verantwoordelijke overheid niet herkenbaar en ook niet toegankelijk is. Vandaag het eerste artikel uit een serie van drie over NPM in het...
  • In de regionale energie-strategieën zijn ruimte en natuur ondergeschikt aan financiële belangen van investeerders, constateert Marjolein Quené. In Nederland zijn ruimte en natuur dermate schaars dat dit nooit het geval mag zijn. In de komende maanden leveren de 30 verschillende regio’s hun eerste concept-RES op. Het opstellen van regionale energie-strategieën (RES) is een afspraak uit...