Simon van Eeden

Trainee bij De Toekomst van Brabant

Simon van Eeden heeft filosofie en bestuurskunde aan de Universiteit Leiden gestudeerd. Hij volgt momenteel het traineeship De Toekomst van Brabant. Tijdens het traineeship voert hij drie opdrachten van acht maanden uit bij verschillende overheidsorganisaties in Noord-Brabant. Van Eeden heeft een intrinsieke motivatie voor het verbeteren van bedrijfsprocessen van overheidsorganisaties.

Alle publicaties van Simon van Eeden
  • Per 1 juli 2023 is de wettelijke termijn van het Wsnp-traject (de Wet schuldsanering natuurlijke personen) en het Msnp-traject (de Minnelijke schuldsanering natuurlijke personen) verkort van 36 maanden naar 18 maanden. De verkorting stelt mensen in staat om eerder een schuldenvrij leven te leiden. Een belangrijk signaal, vindt Simon van Eeden, dat laat zien dat...