Tanachia Ashikali

Universitair docent Instituut Bestuurskunde Universiteit Leiden

Tanachia Ashikali is universitair docent aan het instituut Bestuurskunde, Universiteit Leiden. Haar promotieonderzoek richtte zich op het verklaren van de uitkomsten van diversiteitsmanagement in de publieke sector. Haar interesses liggen op gebied van publieke organisaties, HRM en diversiteitsmanagement, leiderschap en kwantitatief onderzoek. Ashikali heeft Bestuurskunde gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (2007-2011) en er tevens gewerkt als wetenschappelijk docent-onderzoeker (2012-2014).

Alle publicaties van Tanachia Ashikali
 • Een effectieve overheid is een inclusieve overheid. Een organisatie is inclusief wanneer elke medewerker behandeld wordt als een gewaardeerd lid van het geheel en daarbij zijn of haar unieke bijdrage kan leveren. De aandacht voor inclusie is enerzijds gestoeld op het streven gelijkwaardige kansen te bieden voor ondervertegenwoordigde groepen uit de samenleving. Anderzijds kan inclusiviteit...
 • Ruimte om anders te zijn + een gemeenschappelijke identiteit
  Publieke organisaties voeren vanuit verschillende diversiteitsbenaderingen steeds vaker interventies uit gericht op het bevorderen van de diversiteit en inclusie in de organisatie. Inclusie gaat hierbij om het gevoel dat je je ‘thuis voelt’ in de organisatie (een insider) en tegelijkertijd jezelf kunt zijn, ook al is dit anders dan de meerderheid of mainstream. De vraag is...
 • Vrouwen in leiderschapsposities
  ‘Rijksoverheid streefcijfer voor vrouwen aan de top gepasseerd’, zo klonk het enige tijd geleden, toen Minister Blok bekend maakte dat 31 procent van de topfunctionarissen van de rijksoverheid vrouw is. Een mooi resultaat op zichzelf, maar wat betekent dit voor de vrouwen in die posities? Er worden verschillende metaforen gebruikt om de uitdagingen te omschrijven...
 • Het belang van sociale context en inclusie
  Een inclusieve organisatie doet meer dan quota’s en streefcijfers hanteren voor de werving en selectie van bepaalde doelgroepen. Ze stimuleert een inclusieve omgeving waarin verschillen worden gewaardeerd en een gelijkwaardige behandeling garant staat voor minder ‘wij-zij-denken' tussen groepen met verschillen in sociale status en ervaren macht. Het streven naar diversiteit wordt binnen Nederlandse publieke organisaties vaak gemotiveerd...
 • Veel organisaties gaat uit van de gedachte dat diversiteit kan bijdragen aan hun succes. Op zichzelf niet zo raar gedacht, maar dat succes wordt vooral behaald als de managers inclusief leiderschap tonen. Een inclusieve leider vertoont gedrag dat een dynamiek stimuleert die diverse perspectieven en ideeën promoot in de context van gezamenlijke teamdoelen. Zo ontstaat een...