Tom Overmans

Universitair docent bestuurs- en organisatiewetenschap Universiteit Utrecht

Tom Overmans is universitair docent bij Bestuurs- en Organisatiewetenschap en Publiek Management van de Universiteit Utrecht. Hij houdt zich onder andere bezig met de volgende thema's: instituties, game research en professional performance.

Alle publicaties van Tom Overmans
  • Heeft de politiek invloed?
    Het stimuleren van de economie en het terugdringen van het begrotingstekort behoren tot de meest belangrijke, politieke vraagstukken van deze eeuw. In vrijwel alle Westerse landen zijn majeure operaties uitgevoerd om financiële tekorten weg te werken en verdere schuldopbouw tegen te gaan. De aandacht voor ‘bezuinigingsmanagement’ is niet voorbij gegaan aan de wetenschap. Het aantal...
  • Bestuurders en managers die de ambitie hebben om prestatiegericht te bezuinigen, kunnen hun licht opsteken in Estland, dat zwaar door de economische crises werd getroffen. Er zijn vier lessen te trekken uit de Estse casus. Hoewel de meeste seinen inmiddels op groen staan, kampen publieke organisaties nog steeds met de gevolgen van de financiële crisis....