WRR

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

De raad bestaat uit minimaal vijf en maximaal elf leden. Zij worden door het kabinet benoemd voor een periode van vijf jaar. Alle raadsleden zijn tevens werkzaam als hoogleraar. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling van de raad wat betreft relevante wetenschappelijke disciplines. Besluiten van de raad worden gemeenschappelijk genomen.

Alle publicaties van WRR
  • WRR: moderne organisatie van arbeid vraagt garanties voor werknemers
    De Nederlandse arbeidsmarkt flexibiliseert en hybridiseert in toenemende mate. Dit biedt kansen maar er zijn ook zorgen voor de lange termijn. Het is van belang om de organisatie van arbeid aan te passen aan de economie en samenleving die we wensen, en in dat kader flexibel werkenden de nodige zekerheden te bieden. Dat staat in...
  • WRR-advies aan rijksoverheid
    Big Data bieden kansen voor opsporing en surveillance, maar vragen om sterkere waarborgen voor de vrijheidsrechten van burgers. Het zwaartepunt in de huidige juridische regelgeving ligt op de regulering van het verzamelen van data. Dat blijkt uit het rapport Big Data in een vrije en veilige samenleving van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid dat...