WRR

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

De raad bestaat uit minimaal vijf en maximaal elf leden. Zij worden door het kabinet benoemd voor een periode van vijf jaar. Alle raadsleden zijn tevens werkzaam als hoogleraar. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling van de raad wat betreft relevante wetenschappelijke disciplines. Besluiten van de raad worden gemeenschappelijk genomen.

Alle publicaties van WRR