Yourai Mol

Filosoof en adviseur

Yourai Mol is filosoof en werkt als adviseur voor overheden. Hij is lid van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur.

Alle publicaties van Yourai Mol
  • Al polderend trachtten partijen tot een Landbouwakkoord te komen, maar voor de problematiek in de landbouw is het poldermodel in de basis ongeschikt, stelt Yourai Mol. Als de overheid haar rol pakt, kan het Landbouwakkoord echter een tweede kans krijgen. Twee weken geleden klapten de onderhandelingen over het Landbouwakkoord. Afgelopen weken leidde dit sommigen ertoe...