Eric de Kruik

Medewerker Inzicht & Sturingsadvies at KING

Als expert sturingsinformatie houd de Kruik zich bezig met de vraag hoe de overheid (en dan gemeente in het bijzonder) meer en meer kan sturen op het resultaat van de lokale gemeenschap. Vanuit zijn functie Is de Kruik betrokken bij diverse projecten waarbij de maatschappelijke opgave voor de gemeente centraal staat. Binnen KING werkt de Kruik tevens aan de verbinding tussen de diverse expertise op het gebied van big data, open data, informatieontsluiting, burgeronderzoek, bestuurskracht en dienstverlening.

Alle publicaties van Eric de Kruik