Eric de Kruik

Medewerker Inzicht & Sturingsadvies at KING

Als expert sturingsinformatie houd de Kruik zich bezig met de vraag hoe de overheid (en dan gemeente in het bijzonder) meer en meer kan sturen op het resultaat van de lokale gemeenschap. Vanuit zijn functie Is de Kruik betrokken bij diverse projecten waarbij de maatschappelijke opgave voor de gemeente centraal staat. Binnen KING werkt de Kruik tevens aan de verbinding tussen de diverse expertise op het gebied van big data, open data, informatieontsluiting, burgeronderzoek, bestuurskracht en dienstverlening.

Alle publicaties van Eric de Kruik
  • Van data naar databewustzijn
    Innovatie en vernieuwing gaan niet (alleen) over sneller, beter en slimmer. Laat innovatie ook bijdragen aan economie, duurzaamheid en welzijn. Dat betoogt Jeroen van den Hoven, hoogleraar Technologie en Ethiek aan de TU Delft. Ik ben het van harte met hem eens. Masterclass Jeroen van de Hoven Om jullie de kans te bieden om ook...
  • KING en Jheronimus School of Data Science (JADS) organiseren masterclass organisatieverandering en strategische samenwerking
    Zoals iedereen weet zijn mannen veel beter in zoeken dan vrouwen. Als ik de boter in de koelkast niet kan vinden dan haal ik de hele koelkast leeg, zet alles keurig op een rijtje terug en stel vast dat de boter op is. Ik roep dan stellig: ‘De boter is op!’ Mijn echtgenote opent vervolgens...
  • Big data en privacy gaan wèl samen
    Op nagenoeg elke bijeenkomst over de kansen en uitdagingen voor big data klinken twee vragen: ‘Maar hoe zit het dan met privacy?’ en ‘Ik wil het liever niet over privacy hebben.’ Sommige mensen willen er graag over praten, anderen willen er vooral over zwijgen. In alle eerlijkheid moet ik bekennen dat ik bij de laatste...
  • ‘Voor deze vacature zoeken we iemand met affiniteit met big data’. Het lijkt wel of nagenoeg elke vacature waarbij het gaat om beleid en informatie een verwijzing bevat naar het werken met big data. Waar er enkele jaren geleden nog nauwelijks over gesproken werd, lijkt het nu bijna ongehoord om er als organisatie niets mee...