OIM

Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu

Het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu (OIM) zet zich in voor een goede dialoog tussen de samenleving en de rijksoverheid. Vaak zijn er complexe vraagstukken over de fysieke leefomgeving die om een oplossing vragen. Bijvoorbeeld mobiliteitsproblemen of de overgang naar een circulaire economie. Het OIM brengt burgers, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en overheid bijeen om te werken aan oplossingen hiervoor.

Alle publicaties van OIM