OIM

Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu

Het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu (OIM) zet zich in voor een goede dialoog tussen de samenleving en de rijksoverheid. Vaak zijn er complexe vraagstukken over de fysieke leefomgeving die om een oplossing vragen. Bijvoorbeeld mobiliteitsproblemen of de overgang naar een circulaire economie. Het OIM brengt burgers, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en overheid bijeen om te werken aan oplossingen hiervoor.

Alle publicaties van OIM
  • Interview Jacques Wallage
    Het mandaat van de kiezer is van karakter veranderd, stelt voorzitter van het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu (OIM) Jacques Wallage in zijn laatste boek Het land achter de heuvels; politiek als ambacht. Besluiten in de verticale wereld van departementen, meerderheidsbesluiten in het parlement, betekenen nog niet dat er draagvlak in de samenleving is. Volgens Wallage loopt...