Pascale Georgopoulou

Adviseur

Pascale Georgopoulou is adviseur bij GO&C: Overbruggen & Combineren. In het kader van Digitale Agenda 2020 is ze als impactanalist betrokken bij de projecten Open Data Standaarden (ODS) en Open Raadsinformatie (ORI) van KING. Ook werkt ze als adviseur bij het programma Invoering Omgevingswet (VNG). Haar focus ligt op de wensen, ondersteuning en positionering van raadsleden en griffiers. Voorheen was Georgopoulou raadsgriffier te Amstelveen en lid van de VNG Commissie Dienstverlening en Informatiebeleid en de Adviescommissie Archieven.

Alle publicaties van Pascale Georgopoulou
 • Er was een nieuwe wet in de maak. Vijf jaar geleden hoorde ik er voor het eerst over. Er werden maar liefst 26 wetten samengesmolten tot één. Wat was namelijk het probleem? We zijn een klein landje met heel veel wensen. Telkens hebben we nieuwe wetten en regels verzonnen voor balans tussen wensen en mogelijkheden...
 • Zesentwintig wetten en honderden regelingen maken in 2021 plaats voor de Omgevingswet. En die ene wet gaat uit van het principe ‘ja, mits’. Dat nieuwe uitgangspunt levert misschien nog wel meer winst op dan het opruimen van de oude bureaucratische wirwar van wetten en regelingen, want het daagt gemeenten uit om in eerste instantie mee...
 • Feedback - eufemisme voor kritiek - als een cadeautje. Ja ja! Je collega, leidinggevende of klant storten, vaak ongevraagd, hun commentaar over je heen. Rustig, niet meteen reageren of in de verdediging schieten, vat het niet persoonlijk op, toon begrip voor de zorg voor de ander, bedank voor de feedback, leer ervan, blijf positief. De...
 • Gemeenteraad: neem je werkgeverschap serieus
  Uniek is de functie van griffier binnen de overheid niet, er zijn meer adviseursfuncties binnen een vergelijkbaar politiek-bestuurlijk krachtenveld. Wel bijzonder is de werkgever van de griffier, de gemeenteraad. Het eigen werkgeverschap krijgt in de meeste gemeenteraden onvoldoende aandacht. Jammer voor de griffiers, maar vooral zonde voor de raden zelf. Ze doen zichzelf tekort als...
 • Politiek bekwaam dus gedoemd tot vrijheid
  Ook het vierde overleg ging grotendeels over de wensen van de opdrachtgever. Omdat de opdrachtgever er niet bij was kwam het gesprek niet verder dan speculatie en inschatting door de aanwezige adviseurs, inhoudelijke experts en proces-managers. Net zoals bij de vorige drie overleggen ging het om scenario’s: als dit, dan dat…. Maar de opdrachtgever moest worden...
 • Ook meningen en waardeoordelen moeten worden getoetst en gewogen
  Objectiviteit en rationaliteit worden gezien als basiscompetenties voor ambtenaren en vormen het fundament van onafhankelijke advisering. Maar, waarschuwt Pascale Georgopoulou, als het wantrouwen ten aanzien van feiten groeit, staat onafhankelijke advisering onder druk. Ook meningen moeten hun waarheidsgehalte bewijzen. Tijdens een sollicitatiegesprek als griffier kreeg ik de vraag of ik er problemen mee zou hebben...
 • Een pleidooi
  Beleid, oké, maar geen dikke pakken papier, zeggen raadsleden. Nee, zeg, wie wil dat nou, zeggen wethouders, twee A4tjes zijn genoeg, kort en krachtig. Niet lullen, maar poetsen. Over framing gesproken. Wie wil die dikke pakken papier dan wel? De opstellers zeker, ambtenaren, die bureaucraten en treuzelaars met hun mitsen en maren? Sinds wanneer is...
 • Het gezag van de overheid en de legitimiteit van het overheidshandelen staan meer dan ooit ter discussie. Aan wetten en regels houden: oh, ja, jôh? Voor welke mondige burger is dat vanzelfsprekend? En wat betekent dat: ieder voor zich en God voor ons allen? Wanneer wordt het gezag van de overheid wel geaccepteerd? Wat hebben...
 • Over de authenticiteit van politici
  Het gaat in de politiek minder om de inhoud en meer om de persoonlijke geloofwaardigheid. Door een diepgeworteld wantrouwen in politici is er grote behoefte aan mensen die wél te vertrouwen zijn. Politici moeten daarom hun kiezers zien te overtuigen van hun oprechtheid. Dit resulteert in gemaakte spontaniteit en berekenende eerlijkheid en ondergraaft juist het...