Teun Janssen

Auteur platform jOng & Academy Fellow bij het Clingendael Instituut

Teun Janssen werkt sinds april 2021 bij het Clingendael Instituut als Academy Fellow, waar hij o.a. EU-trainingen organiseert voor rijksambtenaren. Daarvoor was hij een halfjaar werkzaam bij het Platform of European Memory and Conscience. Hij heeft een cum-laude MA van het Europacollege en een BA Geschiedenis van de RUG.

Alle publicaties van Teun Janssen