Thijs Jansen en Hans Wilmink

Stichting Beroepseer

Thijs Jansen is als assistent professor verbonden aan de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur. Naast deze wetenschappelijke invalshoek benaderd Thijs de thema's beroepseer, beroepstrots, gezag en professionele identiteit ook vanuit praktische invalshoek. Dit vanuit Stichting Beroepseer. De komende jaren zal hij het onderzoek naar eerder genoemde thema's uitbouwen in de Goed Werk Denktank die hij opzet. Hans Wilmink is als vrijwilliger verbonden aan Stichting Beroepseer.

Alle publicaties van Thijs Jansen en Hans Wilmink