VNG/KING

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)

Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) is voor, door en van gemeenten en is in 2009 opgericht door de VNG. KING is opgericht om samen met de gemeenten de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen aan inwoners en bedrijven. KING speelt in op relevante maatschappelijke en bestuurlijke thema’s die de gemeenten raken. KING ondersteunt alle gemeenten met onder andere het ontwikkelen en beheren van standaarden en het stimuleren van samenwerking.

Alle publicaties van VNG/KING