Patrick Spigt

Directeur Dienstverlening en Bedrijfsvoering bij de gemeente Katwijk

Alle publicaties van Patrick Spigt
  • In een wereld vol met egoïsten, is het bijna onvoorstelbaar dat coöperatie de enige weg is naar succes. Waarom zou je daarin investeren als individu, als organisatie of als land? Valsspelen, macht, barrières opwerpen, grenzen stellen en soms oorlog voeren levert toch veel meer op? Dat kan zeker onder bepaalde omstandigheden en voor de korte...
  • Wie weet dat de Nederlandse econoom Albert Winsemius medio 20ste eeuw één van de grondleggers is geweest van onze huidige welvaart? Ik niet! Maar gelukkig Frans Stoelinga wel, die promoveerde op zijn leven en werk en daar een boek over schreef. Startpunt van de pragmatische calvinist Winsemius was om welvaart te creëren, voor hemzelf, voor Nederland...
  • Het jaar 2021 zit er bijna op. Een jaar van grote complexe opgaven, die niet gemakkelijk oplosbaar zijn. Of zoals Ben van de Burg het enkele weken geleden op BNR nieuwsradio zo treffend zei: 'We hebben nu een lockdown nodig om de files terug te dringen.' Hoe cynisch deze boodschap ook is, het laat zien...
  • De Toeslagenaffaire heeft duidelijk laten zien hoe het niet moet bij de overheid. Maar hoe moet het dan wel? Volgens Patrick Spigt schuilt het antwoord in meer reflectie, versimpeling van het werk en last but not least: een cultuuromslag bij de overheid. In het boek Zo hadden we het niet bedoeld wordt op een boeiende...
  • Gericht digitaliseren en automatiseren hebben enorme potentie. Met intelligente automatisering wordt de gehele maatschappij efficiënter en effectiever, verwacht Patrick Spigt. Gelukkig zetten de meeste publieke organisaties inmiddels snel stappen naar een digitale toekomst. De urgentie is namelijk groot voor het behoud van de continuïteit van onze systemen, om financieel gezond te blijven en ons takenpakket...
  • In de huidige crisis is te weinig aandacht voor onze mentale beperkingen, het maken van gerichte keuzes en het vooruitkijken met elkaar, vindt Patrick Spigt. De overheid moet daar oog voor hebben en het voortouw nemen om elkaar meer te beschermen. Als ik dit najaar moet visualiseren met een schilderij dan kies ik voor De...
  • De crises van de afgelopen jaren hebben gezorgd voor een wereldwijde inflatie op de ontwikkeling van onze identiteit. Hoewel er in Nederland nog vertrouwen is in de samenleving, is het van groot belang dat we opnieuw kijken naar het maatschappelijk contract, zodat we een samenleving hebben waarin iedereen zijn eigen identiteit mag hebben. Heeft u...
  • In de coronacrisis worden we geconfronteerd met verschillende duivelse dilemma’s, ziet Patrick Spigt. Maar als we digitale informatiestromen beter op waarde schatten, goed samenwerken en kritische vragen blijven stellen, kunnen we beter voorbereid de volgende fase van de coronacrisis tegemoet treden. Met de uitbraak van het coronavirus staat de overheid voor een ongekend complexe opgave....
  • De wereld om ons heen verandert snel door software, AI, robots en digitale (data)platformen. Voor onze samenleving ontstaan dan al snel filosofische en ethische vragen. Wie mag welke data hebben? Hoe goed moet de robot zijn? Mag hij evenveel fouten maken als de mens of moet het beter? En zo ja, hoeveel beter dan? En...
  • We leven nu in een snel veranderend informatietijdperk waarin ons werk fundamenteel verandert. Martijn Aslander laat in zijn nieuwe documentaire Kenniswerk goed zien welke opgave wij hebben in de werkende samenleving. De gevolgen zijn ook voor de overheid enorm. Digitalisering, automatisering en datasturing roept om een aanpassing van het werk en hoe we ons werk...