Robbert Coops

Zelfstandig adviseur

Alle publicaties van Robbert Coops
 • Volgens hoogleraar Publiek Management Sandra Groeneveld neemt het vertrouwen van inwoners in publieke instanties licht toe, maar heeft nog geen 50 procent van de bevolking vertrouwen in het ambtelijk apparaat. Dat geeft aan dat het 'vanzelfsprekend gezag' van de overheid tanende is. In het boek Publiek Management biedt Groeneveld publieke managers een nieuw handelingsperspectief. Tijdens het...
 • Een analyse van de totstandkoming van publieke projecten
  De besluitvorming in Haagse arena’s beperkt zich over het algemeen tot het ‘wat’, het ‘hoe’ en de financiën. De politieke aandacht voor het ‘waartoe’, de impact en de beoogde output van de ingeslagen weg vervaagt dan al snel. In het proefschrift Archeologie van besluitvorming gaat Hans Boom in op de achterliggende, hogere doelen van publieke...
 • Blockchain heeft de potentie zich te ontwikkelen tot de grootste technologische revolutie sinds de opkomst van internet. Dat stellen Simone Vermeend en Perry Smit in de nieuwste uitgave van Blockchain: de technologie die de wereld radicaal verandert. Een inspirerend boek dat aandacht heeft voor de toepassingsmogelijkheden én -risico’s. De blockchaintechnologie staat nog in de kinderschoenen....
 • Het omgaan met issues is niet alleen een kunst, maar ook steeds meer een kunde. Om met die issues om te kunnen gaan is het een vereiste dat de brainpower van een organisatie op orde is. Dat schrijft hoogleraar Public Affairs Arco Timmermans in een boek over issuemanagement. Timmermans heeft gelijk. Maar ook de organisatie...
 • Boek over de transformatie van een instituut
  Het ooit zo eerbiedwaardige instituut Kamer van Koophandel heeft een ingrijpende transitie ondergaan. Van fysiek georiënteerde service naar digitale dienstverlening. Dat was hoogstnoodzakelijk want de organisatie was in de loop der tijd verstrikt in de eigen structuur, zoals Jan Hoogkamer dat in zijn inleiding van Casus KVK betoogt. Maar niet alleen de structuur, ook de...
 • Het ziet er allemaal kinderlijk eenvoudig uit: Het Agility Booster Book. Een schrift met een ringband, een stel kaarten met symbolen en een aparte praktische inleiding over agile werken, zoals die door Agile Business Builders is ontwikkeld. Maar achter die schijnbare eenvoud schuilt een grote hoeveelheid kennis en ervaring die kan worden ingezet om bedrijven,...
 • Maup Caransa, Reinder Zwolsman, Jan de Vries, het waren geruchtmakende namen van flamboyante projectontwikkelaars die het in Amsterdam, Den Haag en Utrecht voor het zeggen hadden. Althans in de naoorlogse periode toen ze weinig tegenstand ondervonden bij hun binnenstadsplannen bij wethouders (vaak van PvdA-huize) en ambtenaren Er bestond een forse discrepantie in het kennisniveau tussen...
 • Jaarlijks verdwijnt er vrijwel ongemerkt en in ieder geval ongewild vijf miljard euro door faillissementen. Dat is nogal wat. Daarom is het ook zo vreemd dat vrijwel niemand zich echt verantwoordelijk voelt voor de oorzaken en de gevolgen ervan. Niet alleen de samenleving, maar zeker ook vele ondernemers krijgen nu – letterlijk – de rekening...