Robbert Coops

Zelfstandig adviseur

Alle publicaties van Robbert Coops
 • Analyse van fout en falen
  De overheid is de afgelopen decennia hoger opgeleid, beter toegerust en minder verkokerd geworden. Toch gaat er nog van alles mis. Robbert Coops bespreekt het boek Dat had niet zo gemoeten!, een analyse van fouten en falen van de overheid, geschreven door Roel Bekker. Wanneer een van de talloze afleveringen van het Engelse Midsomer Murders...
 • In hun boek Omgaan met projectdynamiek bieden Philip van Beeck Calkoen en Evert Gianotten een handzame en succesvolle aanpak voor projectleiders. Zijn er aanknopingspunten te vinden tussen de dynamiek van ruimtelijke projecten en de aanpak van het coronavirus? Vanwege het coronavirus ging de presentatie van een boek over projectdynamiek niet door. Dat was om vele...
 • Over burgemeesters wordt veel gesproken, met vaak ook aandacht voor het democratische gehalte van hun ambt. Maar misschien is het raadzaam om minder te kijken naar de manier waarop ze verkozen worden, en meer naar hun bestuurlijke drijfveer. De discussies over de maatschappelijke wenselijkheid of democratische noodzaak van een gekozen burgemeester laaien af en toe...
 • Op 12 december jongstleden werd het boek Het Waddengebied bij nader inzien gepresenteerd. Onder de vele aanwezigen was ook de Friese commissaris van de Koning Arno Brok, die een oproep deed om vooral de huidige bestuurlijke samenwerking rond het beheer van de Waddenzee een kans te geven. Het is de vraag of dat effectief genoeg...
 • Nog steeds loopt het juridisch proces over de uitspraken van Geert Wilders over meer of minder Marokkanen. Het wordt als een zoveelste, juridische testcase beschouwd, want gaat het hier nu om discriminerende of politieke uitspraken en in hoeverre staan deze op gespannen voet met de vrijheid van meningsuiting? Het lijkt een actueel, principieel en beladen...
 • Kleur meer buiten de lijnen
  Bij het feestelijk afscheid van Mark Frequin als directeur-generaal Mobiliteit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat presenteerde hij een vrolijk vormgegeven boekje vol oneliners die hij in de loop van zijn lange ambtelijke loopbaan had verzameld of zelf bedacht. In zijn werk brengt hij met enige regelmaat een anekdote of oneliner in de discussie...
 • Het Sociaal Cultureel Planbureau kwam tot de – niet geheel opmerkelijke – conclusie dat de Nederlandse identiteit voor een belangrijk deel wordt bepaald door het gemeenschappelijk gevoel van en het streven naar vrijheid. Die vrijheid wordt volgens het SCP-onderzoek echter bedreigd door het rechtse populisme, linkse activisme en de islam. Diezelfde lijn volgt docent/onderzoeker Rob...
 • Jaloersmakend helder en nuchter zijn de analyses van Herman Tjeenk Willink in Groter denken, kleiner doen om wat minder nonchalant om te gaan met onze democratische rechtsorde. Versterking daarvan is hard nodig om een open samenleving te blijven en gezamenlijk grote problemen aan te pakken. Er mag zeker niet weggekeken worden van ongemakkelijke feiten, zoals...
 • Volgens hoogleraar Publiek Management Sandra Groeneveld neemt het vertrouwen van inwoners in publieke instanties licht toe, maar heeft nog geen 50 procent van de bevolking vertrouwen in het ambtelijk apparaat. Dat geeft aan dat het 'vanzelfsprekend gezag' van de overheid tanende is. In het boek Publiek Management biedt Groeneveld publieke managers een nieuw handelingsperspectief. Tijdens het...
 • Een analyse van de totstandkoming van publieke projecten
  De besluitvorming in Haagse arena’s beperkt zich over het algemeen tot het ‘wat’, het ‘hoe’ en de financiën. De politieke aandacht voor het ‘waartoe’, de impact en de beoogde output van de ingeslagen weg vervaagt dan al snel. In het proefschrift Archeologie van besluitvorming gaat Hans Boom in op de achterliggende, hogere doelen van publieke...