Robbert Coops

Zelfstandig adviseur

Alle publicaties van Robbert Coops
  • Er zijn nogal wat parallellen tussen de nieuwbouw van het culturele complex Amare en de renovatie van het Binnenhof – beide in Den Haag – aan te wijzen. Dat bleek wel uit de berichtgeving over de verhoren over de problemen rond het ‘cultuurpaleis’ en de persbijenkomst van het Rijksvastgoedbedrijf over de vertraging van de restauratie...
  • De renovatie van het Binnenhof blijft alsmaar vertraging oplopen. Door complexe regelgeving en politiek gekonkel dreigt de verbouwing het zoveelste project te worden waar de overheid zich aan vertilt, vrezen Peter Drijver en Robbert Coops. De voortekenen waren al niet gunstig voor de geplande renovatie van het Binnenhof. Gedoe met architecten, onduidelijkheden over de opdrachtgever...
  • De politieke en morele verontwaardiging is groot: lobbyisten deugen niet, zijn niet te controleren, zijn invloedrijk, zijn ongrijpbaar en ook nog eens zwaar overbetaald door het grootkapitaal! Dat zijn zware verwijten aan het adres van een bont gezelschap van belangenvertegenwoordigers, lobbyisten, influencers en hun gevolg, van multinationals tot goede doelen. De vraag is of dat...
  • Hoe kan de overheid een aantrekkelijke werkgever zijn in deze krappe arbeidsmarkt? Wendbaar ABC van Basile Lemaire is ontstaan uit in de praktijk opgebouwde, herkenbare elementen en dito aanpak, die laagdrempelig en visueel van aard is, vindt Robbert Coops. Op 13 oktober vindt in Den Haag in de Fokker Terminal een vakbeurs plaats speciaal gericht...
  • Lobbyen of public affairs vindt nog te vaak plaats op schimmige wijze. Het is tijd voor maatschappelijk verantwoorde public affairs, betogen Robbert Coops en Arco Timmermans. Daar hebben politiek, samenleving én beoefenaren van public affairs zelf baat bij. In de komende jaren zal het werkterrein van public affairs verder opschuiven naar de samenleving.[1] Dit is...
  • In steeds meer debatten in de Tweede Kamer wordt er door politici geklaagd over de rol van de media. Dat geldt zowel voor online als offline media. Ook de media zelf klagen over de rol van diezelfde media in het publieke debat. De betekenis van die rol zou groot en democratisch gezien oncontroleerbaar zijn. De...
  • De discussies over en tijdens de totstandkoming van de Nationale Omgevingsvisie waarin het toekomstige ruimtelijk ordeningsbeleid werd geschetst, kenden een bekend patroon. Enerzijds was er kritiek op het ontbreken van een “integrale visie”, altijd een makkelijk argument van stuurlui aan de wal. Anderzijds bestond er weinig vertrouwen in het realiseren van de doelstellingen, zowel qua...
  • De scheidende directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau Kim Putters – die binnenkort voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER) wordt – houdt de politiek, maar zeker ook de sociaaleconomische partners een spiegel voor met zijn betoog over het pijnlijk ontbreken van sociale samenhang, stelt Robbert Coops. Om daar wat aan te doen pleit hij...
  • Ligt de oplossing voor de grote maatschappelijke problemen in Nederland in het opzetten van burgerberaden? In Nu is het aan ons betoogt Eva Rovers dat burgers cruciaal zijn voor het oplossen van de grote problemen van deze tijd. Robbert Coops bespreekt het werk op platform O.   De aangekondigde stikstofmaatregelen van het kabinet leverden ogenblikkelijk een...
  • Aan de veelgehoorde kritiek dat een lange termijnvisie op het coronabeleid ontbreekt, komt wellicht binnenkort een einde, nu enkele experts via brainstormsessies hun visie delen met het nieuwe kabinet. Het nieuwe boek Leren van Corona; inspirerende inzichten vanuit de praktijk van Gert-Jan Ludden en Fred Zaaijer kan dienen als inspiratie. Robbert Coops bespreekt het werk...