Robbert Coops

Zelfstandig adviseur

Alle publicaties van Robbert Coops
 • Er is weinig vertrouwen in de politiek en inwoners zien de overheid als een logge, inefficiënte organisatie. Dat stelt Maarten Koningsveld in Democratie in crisis, hier besproken door Robbert Coops. De politieke crisis komt voort uit grote technologische en maatschappelijke veranderingen waarop de overheid onvoldoende heeft geparticipeerd. Tijdens de coronacrisis en in het kielzog daarvan...
 • De nieuwe tijd vraagt om nieuwe, andere typen ministeries, schrijven verschillende denkers in ‘Ministeries voor de Nieuwe Tijd: een publiek pleidooi voor een stille, schone, sociale, solidaire en circulaire samenleving als basis voor gezonde generaties’. Robbert Coops bespreekt het werk op platform O en is onder de indruk van de originaliteit en diepte van de...
 • De overheid is niet in staat gebleken om de coronacrisis adequaat het hoofd te bieden en moreel crisismanagement ontbreekt. Dat schrijft Gert-Jan Ludden in ‘Corona onthult systeemcrisis; een ontluistering voor de samenleving’, op platform O besproken door Robbert Coops. Adviseur crisisbeheersing Gert-Jan Ludden haalt in zijn nieuwe boek nogal wat overhoop. Zijn verwijten zijn niet...
 • Waarschijnlijk heb ik het gemist. De lustrumviering van het op 10 oktober 2010 vastgestelde statuut waardoor Curaçao, Sint-Maarten en Bonaire afzonderlijke landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden werden. En waardoor Sint-Eustatius en Saba tot bijzondere gemeenten werden gemaakt. Er kwam daarmee ook een officieel einde aan het land Nederlandse Antillen. De gedachte was dat de...
 • Communicatie vormt enerzijds een belangrijk middel om ons gedrag dat leidt tot toename van het coronavirus te beïnvloeden, anderzijds blijkt het juist het meest kwetsbare onderdeel van de huidige aanpak te zijn. Hoe kan dat? En wat moet er veranderen? Is er sprake van een risicovolle combinatie in de vorm van drie c’s: Corona-crisis-communicatie? En...
 • Een effectief ruimtelijk beleid zou voor tal van actuele maatschappelijke vraagstukken een structurerend instrument kunnen zijn, maar de NOVI ontbeert duidelijke keuzes of een visie, vinden Robbert Coops en Victor Frequin. Mede door de huidige crisis is een herstructurering van de NOVI noodzakelijk. Op 24 september debatteerde de Tweede Kamer opnieuw met minister Ollongren over...
 • Hoewel het boek van Koen Klokgieters vooral de private sector behandelt, kan het ook voor overheidsmanagers op zoek naar creatieve oplossingen voor innovatievraagstukken een eye-opener zijn, constateert Robbert Coops. Koen Klokgieters is geen ambtenaar. Hij heeft (internationale) ervaring op het gebied van strategie, innovatie en ondernemerschap. In 2013 richtte hij zijn eigen bureau – InnoPlot...
 • Analyse van fout en falen
  De overheid is de afgelopen decennia hoger opgeleid, beter toegerust en minder verkokerd geworden. Toch gaat er nog van alles mis. Robbert Coops bespreekt het boek Dat had niet zo gemoeten!, een analyse van fouten en falen van de overheid, geschreven door Roel Bekker. Wanneer een van de talloze afleveringen van het Engelse Midsomer Murders...
 • In hun boek Omgaan met projectdynamiek bieden Philip van Beeck Calkoen en Evert Gianotten een handzame en succesvolle aanpak voor projectleiders. Zijn er aanknopingspunten te vinden tussen de dynamiek van ruimtelijke projecten en de aanpak van het coronavirus? Vanwege het coronavirus ging de presentatie van een boek over projectdynamiek niet door. Dat was om vele...
 • Over burgemeesters wordt veel gesproken, met vaak ook aandacht voor het democratische gehalte van hun ambt. Maar misschien is het raadzaam om minder te kijken naar de manier waarop ze verkozen worden, en meer naar hun bestuurlijke drijfveer. De discussies over de maatschappelijke wenselijkheid of democratische noodzaak van een gekozen burgemeester laaien af en toe...