Robbert Coops

Zelfstandig adviseur

Alle publicaties van Robbert Coops
 • Ligt de oplossing voor de grote maatschappelijke problemen in Nederland in het opzetten van burgerberaden? In Nu is het aan ons betoogt Eva Rovers dat burgers cruciaal zijn voor het oplossen van de grote problemen van deze tijd. Robbert Coops bespreekt het werk op platform O.   De aangekondigde stikstofmaatregelen van het kabinet leverden ogenblikkelijk een...
 • Aan de veelgehoorde kritiek dat een lange termijnvisie op het coronabeleid ontbreekt, komt wellicht binnenkort een einde, nu enkele experts via brainstormsessies hun visie delen met het nieuwe kabinet. Het nieuwe boek Leren van Corona; inspirerende inzichten vanuit de praktijk van Gert-Jan Ludden en Fred Zaaijer kan dienen als inspiratie. Robbert Coops bespreekt het werk...
 • Een nieuwe bestuurscultuur, meer openheid, ambtelijk vakmanschap: hoognodige wensen en ambities, maar hoe bereiken we die? Mark Frequin maakte een rondgang langs vele ambtelijk leiders en schreef op basis daarvan het Kompas voor publiek leiderschap, hier besproken door Robbert Coops. Vol verwachting wordt uitgekeken naar een nieuw kabinet maar vooral naar de met enig aplomb...
 • De renovatie van het Binnenhof is onlangs daadwerkelijk gestart. Het werd tijd. Maar erg gelukkig is die start nooit geweest. Het Rijksvastgoedbedrijf – de opvolger van de Rijksdienst voor het Vastgoed – is verantwoordelijk voor het proces; politiek verantwoordelijk is staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Tot nu toe is de oogst...
 • Cintia Stekelenburg in Het Vaccinatieboekje 2021
  De overheidscommunicatie over het coronavirus en de beperkende maatregelen die daaruit voortkomen schiet tekort. Burgers krijgen vooral oneliners en gesimplificeerde informatie voorgeschoteld, stelt Cintia Stekelenburg in Het Vaccinatieboekje 2021; onderzoek naar overheidscommunicatie over coronamaatregelen, op platform O besproken door Robbert Coops. Te midden van de weer oplierende coronabesmettingen en de oplaaiende discussies over het dilemma...
 • De stad heeft de toekomst, maar wat is een stad eigenlijk? In De stad als open boek schrijft  Nico Nelissen wetenschappelijke bevindingen en persoonlijke ervaringen over het onderwerp op luchtige, maar gezaghebbende wijze op, meent Robbert Coops, die het boek las voor platform O. Is het al moeilijk om een juiste en algemeen geaccepteerde definitie...
 • Zowel de electorale als de niet-electorale pijler van de democratische rechtsstaat is van levensbelang, maar beide vertonen gebreken en de verhouding tussen de twee is niet in balans. Dat schrijft Ruud Koole in Twee pijlers; het wankele evenwicht in de democratische rechtsstaat, hier besproken door Robbert Coops. Politicoloog Ruud Koole, PvdA-lid van de Eerste Kamer,...
 • We horen er veel over, maar het lukt de overheid vaak niet om burgerparticipatie te respecteren en stimuleren, constateert Robbert Coops. De verhuizing van tweehonderd ambtenaren van het ministerie van Algemene Zaken naar het Catshuisterrein lijkt daar een treffend voorbeeld van te worden. De mantra’s van het (nieuwe) kabinet hebben vooral te maken met transparantie,...
 • Het vertrouwen in de overheid kalft al decennialang af, schrijven Sander van Reedt Dortland en Cies de Theije in De overheid als veelkoppige leeuw, hier besproken door Robbert Coops. Voor dat probleem zijn geen eenvoudige oplossingen te vinden, maar onorthodoxe manieren van samenwerking kunnen een eerste stap vormen. ‘Veel overheden laten zich kenmerken door een...
 • Hoe moet ons land nu en in de toekomst bestuurd worden, onder welke voorwaarden en tegen welke prijs? Die vraag staat centraal in het nieuwe boek van Wim Voermans, hier besproken door Robbert Coops. Voermans is er niet gerust op dat het democratische gehalte van ons bestuur op peil blijft. Hoogleraar bestuursrecht Wim Voermans is...