Dave van Ooijen

Strategisch adviseur

Dave van Ooijen was tot eind 2020 werkzaam als strategische beleidsadviseur bij de gemeente Den Haag. Hij studeerde tussen 1979 en 1985 sociologie en politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij studeerde twee keer 'cum laude' af: bij de vakgroep Toegepaste Sociologie en de vakgroep Internationale Betrekkingen. Van 1979 tot 2014 was hij werkzaam bij Vereniging Milieudefensie, de gemeente Amsterdam, Nicis Institute en Platform31. Van 2014 tot 2018 was hij raadslid/fractievoorzitter voor de PvdA in de gemeente Castricum.

Alle publicaties van Dave van Ooijen
  • Het Nederlandse debat over een nieuwe bestuurscultuur zou baat hebben bij de eeuwenoude lessen over macht van Niccolò Machiavelli, stelt Dave van Ooijen. Hij bespreekt het boek Machiavelli’s lef. Levensfilosofie voor de vrije mens*, geschreven door de Vlaamse filosofe Tinneke Beeckman, en verbindt Machiavelli’s kernideeën aan de hedendaagse politiek.   In de discussies in de...
  • Hoe (on)rechtvaardig is de bijstand en hoe maken we die rechtvaardiger? Het boek ‘Streng maar onrechtvaardig. De bijstand gewogen’, hier besproken door Dave van Ooijen, zoekt antwoorden op die vragen. Het blijkt dat we veel eisen van de meest kwetsbaren in onze samenleving, maar hen weinig te bieden hebben. Bij de behandeling van het rapport over...
  • Van het Rotterdamse slavernijverleden is weliswaar weinig zichtbaar in het hedendaagse straatbeeld, maar nieuw onderzoek van Alex van Stipriaan laat zien dat de stad in de zeventiende en achttiende eeuw tot over zijn oren in de slavernij zat. Dave van Ooijen bespreekt Rotterdam in slavernij, het recent verschenen boek van Van Stipriaan. Van het Rotterdamse...
  • Voor de huidige crisis ging het economisch goed met Nederland, maar de (minimum)lonen stegen nauwelijks mee. Dave van Ooijen bespreekt Denkend aan 14 euro. Over het minimumloon en de lageloonindustrie, een bundel over het minimumloon en de groeiende loonkloof in Nederland. Een stijging van het minimumloon kost relatief weinig en levert veel op, betogen de...
  • We kunnen de mens nog zo zelfzuchtig vinden, zijn aard kent bepaalde principes waardoor hij belang stelt in het lot van anderen. Dat schrijft Adam Smith in De theorie over morele gevoelens. Het werk van Smith is 260 jaar na dato nog verrassend actueel en kan ons de nodige lessen leren voor de huidige coronacrisis,...
  • We leven in historische tijden, waarin veel onzeker is, zegt René ten Bos in het recent verschenen De coronastorm. Hoe een virus ons verstand wegvaagde, hier besproken door Dave van Ooijen. In plaats van angst te laten prevaleren die onze wereld kleiner maakt, is het zaak hoopvol op zoek te gaan naar reële mogelijkheden om...
  • De Black Box Democratie, geschreven door Dilara Bilgiç, is een boek dat aanzet tot denken over het functioneren van het bestaande stelsel, maar schiet uiteindelijk toch tekort, betoogt Dave van Ooijen. In het huidig politieke systeem profileren politici zich vaak ten koste van andere politici om op te vallen. Niet het argumenteren, maar het debatteren...
  • Met ons gaat het nog altijd goed, betoogt Peter Hein van Mulligen in zijn recent verschenen, gelijknamige boek. Dave van Ooijen onderschrijft die conclusie, maar stelt dat het met sommigen beter gaat dan met anderen. We zitten nog midden in de coronacrisis. De grootste gevolgen voor de werkgelegenheid zullen mogelijk pas vanaf september zichtbaar worden....
  • De democratie staat wereldwijd voor grote uitdagingen en kan zich in verschillende richtingen ontwikkelen. Versterken we de parlementaire democratie of willen we juist richting presidentialisering? Van groot belang is in ieder geval dat de burger meer invloed krijgt en dat de democratie gemoderniseerd wordt, aldus de Franse historicus en filosoof Pierre Rosanvallon. Dave van Ooijen...
  • Door de opkomst van de informatietechnologie is er de afgelopen jaren een enorme ongelijkheid in de beschikbaarheid van kennis ontstaan. Een ongelijkheid die tot grote machtsongelijkheid heeft geleid. Volgens de Britse schrijver en journalist Paul Mason dreigt de Vierde Industriële Revolutie deze ongelijkheid de komende jaren alleen maar groter te maken. Volgens Mason staat de...