platform O

Redactie

Alle publicaties van platform O
 • SER adviseert nieuw kabinet
  Stimuleer praktijkgerichte leervormen, geef het mbo een grote rol in een ‘leven lang leren en ontwikkelen’, jaag de samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven aan én werk aan een sterk leerklimaat bij de mbo-instellingen. Dat zijn de aanbevelingen die de SER doet in zijn advies Toekomstgericht beroepsonderwijs Deel 2: voorstellen voor een sterk en innovatief beroepsonderwijs. …
 • Een intergenerationele vergelijking
  Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Futur en Public Leadership Foundation hebben de werkwaarden van de verschillende generaties onder de loep genomen. Kloppen de beelden die deze generaties van zichzelf? In het onderzoek worden de werkwaarden van de generaties uiteengezet en bediscussieerd. Het onderzoeksteam Saniye Çelik – lector diversiteit Hogeschool Leiden & kennisadviseur ministerie van BZK Ben Kuipers – …
 • Publieke professionals worden in hun werk geconfronteerd met pogingen tot criminele beïnvloeding. Zo geven burgemeesters, vooral in de grotere gemeenten, aan dat zij met een crimineel oogmerk bedreigd zijn. Dat zegt bijna een kwart (24 procent) van de 225 ondervraagde burgemeesters. Bij de bedreigingen gaat het om (anonieme) uitingen. De genoemde bedreigingen met fysiek geweld …
 • Voorzitter Johan Remkes: 'Van een legitimiteitscrisis is geen sprake'
  De staatscommissie die in opdracht van minister Plasterk van BZK onderzoek doet naar de noodzaak van veranderingen in het parlementaire stelsel en de parlementaire democratie, heeft vanmiddag in Nieuwspoort in Den Haag verslag gedaan van de eerste fase van haar werkzaamheden. Volgens voorzitter Johan Remkes van  de staatscommissie parlementair stelsel is er van een legitimiteitscrisis …
 • Advies Onderwijsraad: actualiseer rol gemeenten
  De bestuurlijke verhoudingen tussen het rijk, decentrale overheden en schoolbesturen moeten opnieuw tegen het licht worden gehouden omwille van betere samenwerking bij decentraal onderwijs- en jongerenbeleid. De rijksoverheid  dient  vanuit haar stelselverantwoordelijkheid hierover een dialoog te organiseren. Dat stelt de Onderwijsraad in Decentraal onderwijsbeleid bij de tijd. Volgens de raad zijn er drie redenen om …
 • Werken in het openbaar bestuur
  Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) reikt met ingang van 2017 elk jaar een prijs uit voor de meest originele en beleidsrelevante scriptie op het terrein van werken in het openbaar bestuur. Onderzoek op het terrein van arbeid en organisatie omvat een breed scala aan onderwerpen die raken aan het beleidsterrein van BZK. …
 • Raad van State waarschuwt
  De rechtsordening van internationale verhoudingen en het functioneren van democratie en rechtsstaat zijn in het geding. Reden om de schokbestendigheid van de eigen instituties en de samenleving waar mogelijk te versterken. Dat schrijft de Raad van State in zijn jaarverslag over 2016. De grootste schokken in 2016 waren de niet verwachte uitkomst van democratische processen, zoals de Amerikaanse …
 • Economische waarderingen blijven verbeteren maar over politiek en de ontwikkelingen van het land worden Nederlanders niet positiever. Ook is er een stijgende trend van maatschappelijk onbehagen, vooral bij lageropgeleiden, maar in Europees perspectief blijven we optimistisch. Dit zijn enkele uitkomsten van het eerste kwartaalbericht van 2017 over het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) van het SCP. …
 • SER-advies
  De overheid en onderwijsinstellingen moeten meer maatwerk organiseren in het onderwijsaanbod voor volwassenen. Dat aanbod moet beter aansluiten bij de situatie van werkenden. Dat is de kern van het advies Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan: een advies over postinitieel leren dat de SER onlangs heeft uitgebracht aan minister Bussemaker van OCW. De inhoudelijke aansluiting bij …
 • RLi presenteert rapport over maatschappelijke impact van technologische innovatie
  Technologie verandert de samenleving. Nieuwe toepassingen kunnen van grote waarde zijn, maar ook bestaande waarden aantasten. Overheden, burgers en bedrijven moeten zich daarop voorbereiden. Want de effecten van technologische innovaties hoeven de samenleving niet te overkomen, maar kunnen door hen worden beïnvloed. Dit concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in zijn rapport Technologie …